Tag Archives: Ký sự

HỒN XỨ QUẢNG

“Nếu có thể phải trả lời một câu hỏi của anh rằng “Lời ru nào đã cho em cảm xúc thi vị nhất trong cuộc đời này?”, chắc rằng em sẽ không ngần ngại mà nói, đó chính là tiếng hát của biển khơi, hay là lời ru của sóng, của đại dương, giữa vòng …

Tiếp tục đọc