Monthly Archives: Tháng Năm, 2013

TẢN MẠN THÁNG 5

Thì ra phố này vẫn còn những ngày nắng. Thì ra tháng 5 vẫn chưa thể mời mọc những cơn mưa đủ cho Sài Gòn gội rửa, hay ít ra đủ làm ướt át một góc kỷ niệm của ai đó. Người ta thường viết nhiều về những ngày mưa – thấm đãm và nhạt …

Tiếp tục đọc