Monthly Archives: Tháng Một, 2010

TÌNH CUỐI

PHẦN I 1. Tháng muời trôi qua cuốn theo những cơn bão rớt. Đã cuối mùa thu rồi đó sao? Thành phố  như chìm vào cái màu trắng bợt bạt của cơn mưa đan xiên từng chiều. Mưa ngập ngụa, mưa lê thê, tựa cái ngáp dài uể ỏai sau một ngày  mệt nhòai bởi …

Tiếp tục đọc