Monthly Archives: Tháng Chín, 2009

NHẠC TÌNH MIỀN NAM VN TRƯỚC 1975 – NHỮNG NHẠC SĨ TÔI YÊU

Con đường nào ta đi, với bàn chân nhỏ bé Con đường chiều thủ đô, con đường bụi mờ… … Hỡi người tình Văn khoa, bóng người trên hè phố Lá đổ để đưa đường cho người tình Trưng Vương Hỡi người tình Gia Long, hỡi người trong tuổi sống         Con đường này xin dâng …

Tiếp tục đọc