Monthly Archives: Tháng Chín, 2008

LUẬN BÀN VỀ SỰ CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

LUẬN BÀN VỀ SỰ CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Có lẽ sẽ không cần đề cập nhiều đến sự bùng nổ về số lượng các doanh nghiệp ra đời tại Vịệt Nam từ đầu thế kỷ 21 đến nay. Đó là hệ quả tất yếu của chính sách phát triển kinh tế, …

Tiếp tục đọc

Entry for September 08, 2008

Tiếp tục đọc