Monthly Archives: Tháng Ba, 2008

Entry for March 31, 2008

Thay canh hoa sen nay tren blog cua NGUYEN TIEN TRUNG dep qua, load ve xem choi! Advertisements

Tiếp tục đọc

Chia tay

March, 30th. 2008 Chia Tay. Người ta thường chia tay nhau theo nhiều nghĩa trong đời. Có khi hằng ngày vẫn gặp mặt, nói cười, nhưng kỳ thực là đã xa nhau trong ý nghĩ. Đành rằng có hợp phải có tan, nhưng hình như mọi sự chia tay đều để lại không ít những …

Tiếp tục đọc

Entry for March 30, 2008

Tiếp tục đọc

Entry for March 30, 2008

Tiếp tục đọc

Entry for March 30, 2008

Tiếp tục đọc

Entry for March 30, 2008

Tiếp tục đọc