Monthly Archives: Tháng Mười, 2006

Entry for October 10, 2006

CHƯƠNG TRÃŒNH TOUR     CP Ä‘i lại CP KS CP ăn   Ngày 12/10 Đáp máy bay đến Hà Ná»™i       1,290,000         Tiền phòng          250,000       Ä‚n 01 bữa               20,000   Ngày 13/10 Tiền phòng          250,000       Ä‚n 02 …

Tiếp tục đọc

Entry for October 10, 2006

CHƯƠNG TRÃŒNH TOUR     CP Ä‘i lại CP KS CP ăn   Ngày 12/10 Đáp máy bay đến Hà Ná»™i       1,290,000         Tiền phòng          250,000       Ä‚n 01 bữa               20,000   Ngày 13/10 Tiền phòng          250,000       Ä‚n 02 …

Tiếp tục đọc